قال رسول الله (ص) : الصلوة معراج المؤمن - مستدرک سفینة البحار ، جزء 6 صفحه 343 -


هواپیما را دیده ای که برای بالا رفتن ابتدا مسافتی را بر زمین سیر می کند و بعد به پرواز در می آید و وقت فرود آمدن آهسته بر زمین نشسته و پس از طی مسافتی متوقف می گردد.

نماز هم عروج است.

اذان و اقامه تشریع شد که ما را آماده ی کندن از خاک و خاکیان به سمت خداوند عالمیان نماید!

تکبیرة الاحرام آغاز این پرواز عظیم است.

بعد از تجربه ی دقایق سخت و سنگین عروج ، فرود را با سلام بر رسول که در مرتبه بالاتری از خاک هست و متعاقب آن سلام بر خود و بندگان صالح خدا و حضار ، برنامه ریزی کرده و با تعقیبات آن را به فرودی طبیعی و کامل مبدل می سازد.


پروازتان بی نقص
منبع : آ خدا ( وب مهربانی ) |پرواز تا بی نهایتــــــــــ ـ ـ ـ
برچسب ها :